Sunday, January 30, 2011

Capuh Ruai BBQ


Tu meh sekeda ari bala Komuniti Capuh Ruai ti tumu datai ti agi berantika bala bukai maia nya. Tu meh maia bala ke sama sekula suba betemu baru begulai enggau pangan diri.

Bala kedudi engka bisi enda ampit legi,hehehe....
Aktiviti tu digaga kena 30 January 2011 tu kemari, bepalan ba pantai Tanjung Batu, Bintulu. Nyadi gambar aku nadai ditu, laban ati ngambi gambar ka sida.

Saturday, January 29, 2011

Continuous Nursing Education (CNE) BMC


Kena 29.Jan.2011, pukul 10, Bintulu Medical Centre (BMC) bisi ngaga CNE tauka kelas ngagai bala Staff iya. Nyadi tu bala ke bisi datai ngulu CNE nya sarinya. Topik CNE tu iya nya (Pre&Post Operative care). Ngarapka staff ka bisi datai maia nya sama bisi bulih informasi ti ulih kena ngangkat sreta ngemansang kediri empu. Lalu sama bekunsi enggau bala staff ke enda ulih datai maia nya. Tu meh CNE kedua ba bulan January.

Maia nyambut Nurses Day 2010

Gambar tu diambi maia nyambut Nurses Day 2010, maia agi gawa ba Rejang Medical Centre Suba. Tu meh keterubah iya enggau nyambut Nurses Day, sekumbang ti baru udah gawa. Tu sekeda ari staff ti bisi begambar ngau aku. Selamat mansang semua staff RMC, arapka semua kita gerai magang. Love & miss you all.

Thursday, January 27, 2011

Gambar pengingat maia gawa ba Clinic Health Pathway

Tu aja meh gambar pengingat aku ke bisi maia gawa ba Clinic Health Pathway, ba Jalai Tun Razak, Kuala Lumpur. Aku gawa ditu enda lama, laban ti lelengau ke menua. Aku mindah gawa ari nya ke sibu. Laki urang putih nya nya Siku Visiting Doctor, lalu indu urang putih nya Staff Nurse iya. Ti sama enggau iya maia iya ngaga seminar ba klinik nya suba. Diatu klinik tu bisi dua iti pampang ianya ba Mid valley City, Lingkaran Syed Putra, enggau ba Dua Annexe, Jalai Tun Razak.

Tuesday, January 25, 2011

UFO dipelaba bisi nemuai ngagai umai padi paya ba Yogyakarta

Tujuh bagi umai paya ba Krasakan di Sleman, Yogyakarta ti bisi chura segala (Bulatan) ke nyelai dipelabaka digaga UFO (Unidentified Flying Object), nitihka surat berita Jakarta Post kemari. Ukai semina Jakarta Post aja tang mayuh surat berita bukai ti bisi ngaga berita senentang penyelai nya. Penyelai chura segala nya kala ditemu ba ladang gamdum ba menua tasik baka Britain kenyau ari taun 1980. Chura segala nyake nyelai nya ti dikaitka enggau UFO ba menua tasik ketegal ari bechura geometri sereta bisi mega madahka chura nya digaga mensia. Chura ke ditemu ba Sleman nya bisi dibagi ngaga Chura segitiga enggau dua igi chura segala ti mit ba begian tengah segala ke besai berdiameter entara 25 meter ngagai 30 meter ke ditumu pagi ari minggu tu kemari.

Saturday, January 22, 2011

The World

Ba Dubai, pulau ke digaga mensia ti bercura kar dunya, dikumbai The World benung anchur. Pulau nya kira-kira empat kilometer ari tebing tasik Dubai, bisi ditemu tenggelam ke dalam tasik. Pulau tu bisi villa mewah enggau kompleks hotel digaga ke raban jutawan. Semina ulih dilawa ngena perau layar tauka bot. Peguam Britain ti ngarika

Wednesday, January 19, 2011

Kembar Siam Jamuna enggau Gangga Mondal

Jamuna enggau Gangga Mondal tu kembar siam ari Callcuta, India. Seduai semadi dikumbai "The Sisters Spider" ari cara seduai iya bejalai. Nyau deka baka empelawa.

Nyadi ba baruh tu video seduai maia ngaga persembahan, peda ba link tu:Tuesday, January 18, 2011

UFO nemuai ngagai menara KL?

Amai ke enda meh tu, sama meh kitai berati ke penyelai utai ke nyadi kemaia ari tu. Nyadi tu gambar ti di ambi ngena talipon bincing, kena ari dua tu kemari. Ulih siko lelaki ti gawa ba siti projek pembinaan. Abdul Jalil Ibrahim, madahka

Keterubah dipadu nyadi Tuai (Team Leader)

Lama amai aku nadai gaga berita ba blog ku tu, laban ti udah ba palan gawa ti baru. berasai sibuk amai ditu, ketegsl ti diasuh nyadi tuai (Team Leader). Ukai ke senang amai ga diberi tanggung pengawa ti bakanya. Ngatur bala-bala ke ari baruh ku, ngatur tugas sida. Laban tu meh keterubah iya, nyadi tuai. Semua deka dipelajar ke baru, bakani deka ngatur sida.
Pala pedis, laban ti enda kala megai pengawa nya. Nangi ke bala enggai ninga penemu aku sereta jaku aku.

Friday, January 7, 2011

Agi pemati burung enggau ikan ti ngalit ke ati

Pemati burung enggau ikan ti enda temu kebuah majak nyadi, dulu gi ari tu 5,000 iku burung celum mati enda temu kebuah, lalu dipelabaka laban bungai api ba bandar Beebe, negeri Arkansas, Amerika Syarikat (AS) ari lima tu kemari. Kena ari dua tu tadi, bisi 50 iku bangkai burung ditemu mati ba siti jalai raya ba bandar Falkoping, Sweden. Maia ari ti sama mega, kira-kira 200 iku burung ditemu mati ba siti jalai besai ba Texas, dipelabaka dilantak kereta. Sebedau tu, bisi

Thursday, January 6, 2011

Agi beratus-ratus iku burung labuh mati ti ngalit ke ati

Kira-kira 450 iku burung ari mayuh macam spesies ditemu mati labuh ari langit ba jalai besai Pointe Coupee Parish enda jauh ari Baton Rouge, ba negeri Louisiana kena ari satu tu kemari. Pekara tu nyadi sepengudah lebih 5,000 iku burung celum ditemu mati ba Bandar Beebe ba negeri Arkansas, ti berimbai enggau negeri Louisiana kena ari lima tu kemari. Stesen televisyen Paducah kemari bisi nerima ripot ari siku indu

China nguji bilun jet perang ti enda ulih ditemu radar

China dipelaba ke nguji bilun jet perang prototaip sida ia ti enda ulih ditemu radar, ulih beberapa iku pakar penerebai sida. Tu nyengkaum siti model ti agi diuji ianya bilun jet J-20. Berita tu dibantaika beberapa ari sebedau penemuai Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat (AS), Robert Gates ke Beijing laban ti deka

Kampung Baru berumur 111 taun

Mayuh kitai enda nemu, Kampung Baru ba Kuala Lumpur udah berumur 111 taun saritu, siti ari perkampung urang Melayu ba tengah-tengah indu menua. Beserimbai enggau nya Centrepro.Sdn.Bhd. begulai enggau Kementerian wilayah Persekutuan enggau Kesejahteran Bandar sereta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bisi ngatur pengerami. Pengerami tu dipelabaka digulu kira-kira 35,000 iku urang ba kandang nya. Nitihka Pengarah Urusan Centrepro Sdn.Bhd.

Britain benung ba proses Islamisasi?

Penyampau rayat Britain ti ti megai pengarap Islam kira-kira 100,000 iku, tu niki sekali ganda ti dibanding enggau 10 taun dulu. Sida tu, kelebih agi indu kulih burak ti berumur 27 taun ti bosan enggau budaya kosumerisme sereta enda beradat rayat Britain. Penyampau nya nitih ka raban ari mayuh macam pengarap, Faith Matters, ti madahka negara nya benung ba proses pengislaman. Ari ripot ti dipejalai ke raban nya, madah ke sida ke megai pengarap Islam tu laban pengarap nya ngena enggau pengidup sida ba Britain. Dalam 12 bulan kemari aja, kira-kira 5,200 laki enggau indu megai pengarap Islam, nyengkaum 1,400 iku ba London. Nyau ka dua pertiga ari sida tu tadi urang indu, lebih 70 peratus sida tu ianya ke bekulit burak enggau nitihka purata umur dalam kandang 27 taun tu. Pansik ti dipejalai

Wednesday, January 5, 2011

Penyelai pemati burung enggau ikan ba Arkansas

Lebih 100,000 iku ikan mati sepemanjai 32 kilometertebing sungai Arkansas enda jauh ari Ozark kira-kira 200 kilometer ari bandar Beebe, ba negeri Akansas, Amerika Syarikat. Urang ke landik pasal rampa menua (Pakar alam sekitar) pecaya ikan-ikan nya mati ketegal penyakit. "Laban semina siti spesies ikan aja ti ditemu mati. Enti ia ketegal toksik, tentu semua ikan bisi ditemu mati" penerang ari siku pegawai ari Jabatan Kualti Alam Sekitar, Travis Harmon.
Pegawai perikanan mega bisi ngambi beberapa iku ikan ke mati nya ke enda jauh ari Roseville

Gemuk ketegal ditinggalka sulu ati

Siku laki ari London, Nyadi laki ti pemadu ia gemuk ianya berat tubuh ia manggai ba 444 kilogram. iya madahka diri nyadi gemuk kenya ketegal ti ditinggalka sulu ati iya. Manson diatu berumur 50 taun, laban ti makai enda ngetu 24 jam seari, dikena iya ngaum ati diri ti telih laban pengerindu maia nya, nyau nyadi ke iya gemuk baka ke diatu.

Tuesday, January 4, 2011

Pemutus peresa MUET dipansutka kena ari 4 tu

Pemutus peresa Malaysian University English Test ujung taun 2010 tu kemari, deka dipansutka ari 4 tu, kena 6.Jan.2011, nitihka padah Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Calon ti ngambi peresa tu ari sekula tauka institusi ulih ngambi pemutus peresa sida ba sekula tauka institusi endur sida iya jam 10 pagi ari nya, baka ke dipadah Pegawai Perhubungan Awan MPM. Calon luar deka bulih pemutus perresa sida ari pos. Kelimpah ari nya calon ti udah ngambi peresa tu ulih nemu pemutus peresa sida ngena Sistem Pesan Pandak (SMS), taip: " Muet No. Kad Pengenalan(Kad pengelala)" lalu anjung ngagai 15888 tauka 36363, bepun ari jam 12.01 maia ari 4 nya. Calon mega tau meresa pemutus peresa sida ba laman web MPM ba http://www.mpm.edu.my ari jam 9 pagi maia nya. Pemayuh calon ti ngambi peresa tu ianya 94,117 iku ari 991 palan peresa tu seluruh negeri.
Monday, January 3, 2011

Insap elektronik

Nyadi kitai kelia semina bisi rukuk apung, rukuk keretas, datai ba cigarette. Kediatu, dunya udah mansang kitai nyau bisi rukuk tauka insap elektronik. Rukuk elektronik tu baka rukuk biasa nya, digaga ari plastik, nadai ngeluarka abus, lalu bisi asap tiru. Rukuk tu

Tanah berenyang bermagnitud 7.2 enda jauh ari Chile

Tanah berenyang bermagnitud 7.2 bisi ditemu ba pasifik ti semak tengah-tengah tebing tasik Chile, nitih ke dipadah perintah Amerika Syarikat (AS). Jabatan kajiselidik Geologikal AS (USGS), madah ka tanah berenyang tu ditemu kena jam 2020 GMT, ba luar tebing tasik

Wartawan dilampat urang mayuh

Siku wartawan ti terbilang ari siti stesen tv swasta dilampat seraban laki ti nganu sereta ringat ketegal sida nadahka wartawan nya kala madahka jaku ti jai ti menghina urang melayu. pekara tu nyadi ba siti retoran ba klang emapi lama tu udah. Wartawan tu selalu dipeda ba tv enggau laporan isu alam sekitar ngaku kala ngeluarka jaku ti nyerungka pemanah kaul ianya isu perkauman. entara jaku ti kala dipansut ke iya madah "orang Melayu bukan berasal dari

Pancar ti nyelai ba mata panas

Siku laki ari Dorchester, Britain sempat ngerakam gambar pancar (Cahaya) ti nyelai enda jauh ari West Milton, Dorset kena 28 Disember taun 2010 tu kemari. Laki ti benama, Jonathan Hudston minta penemu maioh urang pasal pancar ti dirakam iya nya tadi sekali utai terebai ke enda ditemu (UFO) tauka gambar nya tadi pancar bulan. Maioh mega urang nganjung komen ngagai surat berita Real West Dorset madahka pancar nya tadi ukai bulan tang pancar

Sunday, January 2, 2011

Muai anak mit!


Raban polis benung begiga ke urang ti bisi kaul enggau kes muai bangkai siku anak mit indu, ba Palan pelupusan sampah, Beris Lalang, Bachok demalam. Raban polis percaya suspek nya diatu agi bisi ba Kota Baharu, nitih ko penerang ari bala saksi enggau bukti ke bisi ditemu maia ba endur kes tu nyadi, baka ke dipadah Tuai polis daerah Bachok, DSP Yahya Salleh. "Siasatan keterubah madah ke bangkai nya ditemu begulai enggau tugung sampah ti dibuai lori sampah ari majlis Daerah Kota Baharu Bandar Raya Islam (MPKB BRI) ngagai palan pelupusan sampah, lalu sida percaya anak mit tu dibuai urang ba daerah nya," nitih ko jako iya kemari. Yahya mega nyangkal penemu ti madah ke suspek ti ngaga pengawa nya datai ari daerah bukai ti sengaja mai bangkai nya jauh ari endur sida diau.

Saturday, January 1, 2011

Ngaga banci ke Antu?

urang ti gawa ngurus mayat (nyengai bangkai), ba MEDELLIN, Columbia. Udah mujur ngaga banci ke antu, Kediatu sida bisi ngembuan 215 roh, enggau 23 iti ulih dirakam sida iya ngena kamera enggau Video.

Agi-agi kes muai anak!

Agi-agi kes bebuai ka anak? Taun udah gak baru, kes bakatu majak ga nyadi. Ba Seremban Siku indu baban ati sepengudah siku anak mit laki ditinggal siku indu ba iya, laban indu nya madahka diri deka ke tandas enda lama. Lalu ngasuh iya nulung nyaga anembiak mit nya . Nitih ke cerita Qurratnaini Amni Jamaludin, Siku indu ti berumur kira-kira 20-an, negu iya ari belakang maia ti nganti kaban iya ba Stesen KL Sentral. Minta iya nulung nyaga anak iya, indu tu mega dipelabaka iya bebansa Melayu. Indu nya tadi bekena ke gari seluar jeans,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Get cash from your website. Sign up as affiliate.